Tuesday, October 14, 2014

Hello

Hello Wedding Season!
Chào mùa cưới!

Hãy click vào tab "Wedding" để xem các album ảnh cưới, ảnh phóng sự cưới
và email duongrkudo@gmail.com hoặc gọi 0919517058 để book.

Hãy theo dõi Facebook https://www.facebook.com/rkudophoto
để biết các hoạt động của Rkudo.com studio


No comments:

Post a Comment

Hey I'm glad you wanna comment something. Please feel free to do so. Thanx!